JOGI KÖZLEMÉNY

AZ ELECTROLUX HONLAP HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. KÖSZÖNTJÜK AZ AB ELECTROLUX (“ELECTROLUX”) HONLAPJÁN. KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A SZABÁLYZATOT A HONLAP HASZNÁLATA ELŐTT. EZT A HONLAPOT KIZÁRÓLAG INFORMÁCIÓ SZERZÉS CÉLJÁBÓL HASZNÁLHATJA. AZ OLDAL HASZNÁLATÁVAL VAGY AZ ANYAGOK LETÖLTÉSÉVEL A HONLAPRÓL ÖN EGYETÉRT, HOGY BETARTJA EZEN JOGI KÖZLEMÉNYBEN FOGLALT SZABÁLYZATOT. AMENNYIBEN ÖN NEM TARTJA BE A SZABÁLYZATOT, KÉRJÜK NE HASZNÁLJA ÉS NE TÖLTSÖN LE ANYAGOKA ERRŐL A HONLAPRÓL. AMENNYIBEN BELÉP A HONLAPRA ÖN EZZEL JELZI, HOGY ALÁVETI MAGÁT ENNEK A SZABÁLYZATNAK. 

Cookies 
Az AB Electrolux (publ.) cég az úgynevezett "cookie" technológiát használja, hogy fokozza a látványt és megkönnyítse az Ön látogatását az Electrolux honlapján. A "cookie" fájlokat elküldik az Ön számítógépére és ezek megállapítják, hogy Ön egyedüli felhasználó-e és eltárolják személyes preferenciáit és technikai információit. Mi használunk: 
a) Állandó "cookie"-kat (ez azt jelenti, hogy a “cookie”-k a számítógépén maradnak, ameddig le nem törli őket )
b) Ideiglenes "cookie"-k (ami azt jelenti, hogy a "cookie"-k addig vannak a gépén, amíg ki nem kapcsolja böngészőjét)

A "Cookie"-k nem tartalmaznak és nem mutatnak semmilyen személyes információkat. Abban az esetben, ha Ön személyes információt ad közre az Electrolux honlapon keresztül, ez az információ a "cookie"-k ban tárolt adatokhoz csatolható. 

Amennyiben Ön nem fogadja el az AB Electrolux "cookie" használatát, lehetősége van arra, hogy böngésző programját úgy állítsa be, hogy az ne fogadjon el "cookie"-kat (böngészőjének "cookie" beállításainak megváltoztatására vonatkozó utasításokat a Internet böngészőjének segítség (HELP) pontjánál találhat.) Ha megváltoztatja a beállításokat, akkor nem lesz képes majd belépni az Electrolux honlap bizonyos részeire. 

Ha Önnek bármilyen jellegű kérdése van a "cookie"-kal kapcsolatosan, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a következő címen: webmaster@electrolux.se 

Engedélyeztetés 
A megállapodásban szereplő kikötések és feltételek betartása esetén az Electrolux cég Önnek egy nem kizárólagos, nem átruházható, korlátolt belépési jogot tartalmazó honlap használatot és az ott található anyagokra vonatkozó bemutatást garantál. Ön beleegyezik abba, hogy semmilyen módon nem akadályozza és nem próbálja meggátolni ezen honlap működését. 

Az ELECTROLUX felhatalmazza Önt, hogy a honlapról információt szerezzen, olvasással és letöltéssel egyaránt, de ezeket csak kizárólag saját, nem kereskedelmi célra használhatja fel. Ez a jóváhagyás nem jogosítja fel Önt arra, hogy az anyagokban szereplő jogosultságokkal visszaéljen és az anyagokról letöltött másolatok egyéb helyen történő felhasználására, mert azokra a következő korlátozó intézkedések vonatkoznak: 1) Önnek kötelessége megtartania, minden letöltött anyagról készült másolaton, az anyagokban szereplő összes szerzői jogot és más tulajdonosi közleményt; 2) Ön nem módosíthatja, sokszorosíthatja az anyagokat semmilyen formában és nagyközönség előtt nem mutathatja be, nem tarthat belőle előadást, nem oszthatja szét, vagy másféle módon fel nem használhatja vagy beszélhet róla nagy nyilvánosság előtt vagy üzleti célzattal.; és 3) nem adhatja át az anyagokat más személynek, hacsak Ön nem figyelmezteti őket a használati feltételekben és kitételekben szereplő kötelezettségek betartásáról és elfogadásáról. Önnek kötelessége elfogadnia a honlapon lévő összes további megszorító intézkedést is, mivel a honlapot időről időre frissítjük. Ez a honlap, beleértve az azon található összes anyagot jogvédelem alatt áll és a világon mindenhol érvényes jogvédelmi törvények és egyezmények védik. Ön beleegyezik, hogy eleget tesz a jogvédelmi törvényeknek, amennyiben ezt a honlapot használja és megakadályozza az anyagok mindennemű jogosulatlan másolását. Kivéve, ha egyértelműen nem rendelkezik máshogy, az Electrolux nem engedélyez semmiféle egyértelmű vagy burkolt jogot Önnek semmiféle szabadalom, tervezet, védjegy, jogvédelem vagy kereskedelmi titoktartás alatt álló dolog felhasználásáról. 

Felhasználói Garanciák 
Ön állítja és garanciát vállal arra, hogy a honlapot ezzel a megállapodással összhangban használja, ami magába foglalja a megállapodásra vonatkozó törvények és rendelkezések betartását és azt, hogy eleget tesz minden meglévő és jövőbeli honlap használatával kapcsolatos szabálynak és irányelvnek. Beleegyezik, hogy nem használja a honlapot: (a) “spam”-ek továbbítására vagy kéretlen kommunikációkra; (b) nem tetteti, hogy Ön az ELECTROLUX vagy valaki más; (c) meghamisítja a fejléceket vagy más módon manipulálja az azonosítókat, azért hogy elrejtse a honlapon keresztül továbbított bárminemű tartalom eredetét; (d) hamis színben tünteti fel belépését más személyként, vagy hamis színben tünteti fel egy más jogi személy belépését; (e) olyan módon viselkedik, amelynek negatív hatása van más felhasználókra és ez a honlap használatát nehezíti; (f) olyan tevékenységet folytat, ami megsért bármilyen hatályos jogszabályt, (g) bármilyen olyan jellegű anyagot küld vagy továbbít, amely megsérti vagy csorbítja bármilyen módon mások jogait, vagy amelyek törvénytelenek, becsmérlőek, rágalmazóak, közönségesek, vagy bármilyen módon kifogásolhatóak vagy amelyek bármilyen termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó hirdetést vagy kérelmezést tartalmaznak vagy (h) személyes adatokat gyűjtenek vagy tárolnak más felhasználókról, kivéve, ha felhatalmazást kapnak az ilyen felhasználóktól. Amennyiben Ön nem tesz eleget az előbb említetteknek, Ön nem használhatja a honlapot, az ELECTROLUX jogi szempontból nem kötelezi el magát ehhez a Megállapodáshoz, és fenntartja az összes jogát az ilyen jellegű egyesség be nem tartásával kapcsolatosan. 

Továbbá Ön beleegyezik abba is, hogy védelmében részesíti, kártalanítja és ártatlannak tekinti az ELECTROLUX-ot, annak leányvállalatait és dolgozóit, igazgatóit és ügynökeit a fennálló összes követeléstől és költségektől eláll, amibe beleértendők a honlap felhasználásából származó ügyvédi díjak is. 

Változtatások 
Az ELECTROLUX fenntartja a jogot, hogy bármikor részben vagy egészében -saját meglátása szerint-, megváltoztassa, módosítsa, hozzátegyen vagy elvegyen az említett Megállapodásból. A Megállapodásban történő változások, akkor lesznek hatályosak, amikor az ilyen jellegű változásokról szóló közlemények megjelennek a honlapon. Amennyiben Ön a Megállapodásban történő bármilyen jellegű változtatás után továbbra is használja a honlapot, ez azt jelenti, hogy Ön elfogadottnak tekinti ezeket a változtatásokat. 

Az ELECTROLUX fenntartja a jogát, hogy megszüntessen, megváltoztasson, kijavítson bármilyen jellegű hibát vagy hiányosságot a honlap bármely részén, más jellegű változtatásokat végezzen a honlapon, vagy a honlapon szereplő anyagokban és a termékekben, programokban, szolgáltatásokban és árakban (ha történik valamiféle változás), felfüggesztheti vagy megszüntetheti a honlap bármikor történő megjelenését, ami magába foglalhatja a honlapon lévő bármely jellemző sajátosság hozzáférhetőségének korlátozását bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül. Az ELECTROLUX fenntartja a jogát, hogy korlátozzon bizonyos dolgokat és szolgáltatásokat vagy a honlapon leszűkítse az Ön belépését a honlap bizonyos részeire vagy az egész honlapra előzetes figyelmeztetés és bejelentés nélkül. Az ELECTROLUX megszüntetheti a fent említett felhatalmazást, jogokat és engedélyeket bármikor, és ilyen megszüntetésekkor Önnek azonnali hatállyal meg kell semmisítenie az összes anyagot 

A szellemi tulajdon jogainak elismerése 
Ön elismeri, hogy minden, a honlapon található, szellemi tulajdoni jog (ami magába foglalja, de nem csak a szerzői jogokra, szabadalmakra, know-how-ra, bizalmas információkra, adatbázis jogokra és védjegyek és tervezetek jogaira (akár bejegyzett, akár nem bejegyzett jogokról van szó) korlátozódik, az ELECTROLUX-ot és a liceszadóit illeti meg. Minden vásárlói és szellemi tulajdoni jog, ami ezen tulajdonjogok használata során felvetődik az ELECTROLUX-ot illeti meg és az ELECTROLUX cég kizárólagos jogkörébe tartozik. 

Az Ön által szolgáltatott Információ 
Az erre az internetes honlapra vonatkozó Személyi jogok védelmében hozott irányelv (Privacy Policy) értelmében védelemben részesül bármilyen jellegű személyes azonosításra felhasználható információ, melyet Ön az ELECTROLUX-nak szolgáltat ezen a honlapon keresztül. Azonban, Ön semmi esetben sem küldjön semmilyen bizalmas, vagy magán jellegű információt az ELECTROLUX honlapján keresztül. Ön beleegyezését adja, hogy az információk vagy anyagok, melyeket Ön vagy az Ön érdekében mások készítenek az ELECTROLUX számára nem tekinthetőek bizalmas vagy személyes jellegűnek. Abban az esetben, ha Ön mégis ilyen jellegű információkat szolgáltat az ELECTROLUX számára, Ön teljes beleegyezését adja és átruházza az ELECTROLUX-ra ezen összes szellemi tulajdon jogát és az ELECTROLUX ezek után szabadon felhasználhatja az ilyen jogokat, sokszorosíthatja, megjelentetheti, bemutatót rendezhet belőlük, továbbíthatja, feloszthatja, módosíthatja a jogutódlását, és engedélyét az ilyen jellegű információknak és anyagoknak, és Ön ezután beleegyezését adja az ELECTROLUX-nak, hogy szabadon felhasználjon bármilyen elképzelést, koncepciót vagy know-how-t, amit Ön vagy az Ön érdekében más egyének készítenek az ELECTROLUX számára. Ön ezen felül garanciát vállal arra, hogy nem szolgáltat az ELECTROLUX-nak bármilyen nemű olyan információt vagy anyagot, ami becsmérlő, fenyegető, obszcén, zaklató vagy más okból kifolyólag törvénysértő bármiféle törvény szerint, vagy mások tulajdonjogait nem jegyeztet be a bíróságon. Az ELECTROLUX fenntartja a jogát, saját belátása szerint, hogy eltávolítsa a honlapról az Ön által szolgáltatott információkat. 

Biztonság 
Önnek nem szabad: (a) olyan eszközt vagy programot(software) használnia, amely képes megzavarni a honlap működését; vagy (b) bármilyen tevékenységet folytatnia, ami aránytalanul vagy ésszerűtlenül nagy terhet jelent a honlap infrastruktúrájára nézve (mint például a tömeges mennyiségű email küldés –az ú.n. "spamming"), vagy (c) megzavarnia vagy meghamisítania a honlap software-ét vagy annak működőképességét. Ebbe beleértendőek az olyan esetek, ha a honlapra vírussal, más káros, olyan elemekkel fertőzött anyagot tesz fel, amelyek károsíthatják vagy megzavarhatják a honlap programszerkezetét. 

Harmadik Fél Által Készített Honlapok. 
Az ELECTROLUX nem vállalja, hogy ellenőriz és felülvizsgál Harmadik Fél Által Készített Honlapokat; Ezen felül az Electrolux nem vállal felelősséget ilyen Harmadik Fél Által Készített internetes honlapok pontosságáért és megbízhatóságáért. Mindazonáltal azonban, az ELECTROLUX-nak joga van a saját honlapján linkeket megadni más jogi személyek által működtetett honlapokra. Amennyiben Ön használja ezeket az internetes oldalakat, Ön elhagyja az ElectroIux honlapját. Ha Ön bármely kapcsolódó internetes honlapra látogat, ezt Ön saját kockázatára teszi, és az már az ön felelőssége, hogy megtegyen mindenféle védőintézkedést a vírusok és más romboló elemekkel szemben. Az ELECTROLUX nem vállal semmiféle felelősséget vagy részvételt a kapcsolódó internetes honlapokkal vagy az ott megjelenő információkkal vagy az ott ismertetett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Linkek nem jelentik azt, hogy az ELECTROLUX vagy ennek a honlapnak a támogatói, helyeslik, kapcsolatban vagy érintkezésben állnak más honlapokkal, vagy azok jogilag felhatalmazottak, hogy felhasználjanak bármilyen védjegyet, márkanevet, logót vagy szerzői jog szimbólumokat, melyek ezekben a linkekben megjelennek vagy elérhetőek, vagy azt sem jelentik, hogy bármely kapcsolódó honlap felhatalmazást nyer ezen ELECTROLUX vagy valamely fiókvállalata vagy beszállítója által használt védjegyek, márkanevek, logók vagy szerzői jogi jelek használatára. 

A honlaphoz kapcsolódó linkek 
A honlaphoz kapcsolódó bármely linkhez az ELECTROLUX írásbeli hozzájárulása szükséges, kivétel jelent, ha az ELECTROLUX maga járul hozzá olyan linkekhez, amiben: (i) az adott link csak szöveget tartalmaz, amiben kizárólag csak az "ELECTROLUX" név szerepel és ez a link nem tartalmaz semmilyen az ELECTROLUX-hoz vagy a licenszadóihoz tartozó egyetlen saját védjegyet sem; (ii) a link csak a www.electrolux.com nternetes címre "mutathat" és nem mutathat más bizalmasabb oldalakra;(iii) a link, amikor a felhasználó aktiválja azt, teljes képméretben kell, hogy megjelenjen, teljes mértékben működőképesnek és könnyen elérhetőnek kell lennie a böngésző ablakban és ne csak egy kis keretben legyen látható a kapcsolódó internetes honlapon; és (iv) a link megjelenése, elhelyezkedése, és más megjelenési formái semmi esetben sem kölcsönözhetnek olyan hamis megjelenést, amiben egy jogi személy vagy annak tevékenysége, termékei kapcsolatba hozhatóak az ELECTROLUX-al vagy, a link nem kelthet olyan látszatot, hogy az ELECTROLUX támogatja azt, azt sem engedélyezi az ELECTROLUX, hogy a link károsítsa vagy gyengítse az ELECTROLUX és fiókvállalatainak márkaneveihez kapcsolódó jó megítélést. Az ELECTROLUX fenn tartja a jogát, hogy bármikor egyoldalúan hatálytalanítsa a linkek engedélyezését. 

A hallgatólagos garanciák kizárása. 
Habár nagy figyelmet szentelük annak, hogy az internetes honlapon pontos, megbízható információkat szolgáltassunk, az ELECTROLUX ezekért felelősséget nem vállal. ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ANYAGOK PONTATLANSÁGOT ÉS NYOMDAI HIBÁKAT TARTALMAZNAK. AZ ELECTROLUX NEM GARANTÁLHATJA AZ ANYAGOK PONTOSSÁGÁT ÉS TELJESSÉGÉT VAGY BÁRMELY TANÁCS, VÉLEMÉNY, ÁLLÍTÁS VAGY MÁS A HONLPON MEGJELENŐ ÉS TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓ MEGBÍZHATÓSÁGÁT. ÖNNEK TISZTÁBAN KELL LENNIE AZZAL, HOGY AMENNYIBEN ÖN ELFOGADJA EZEN VÉLEMÉNYEK, TANÁCSOK, ÁLLÍTÁSOK, FELJEGYZÉSEK, VAGY INFORMÁCIÓK HITELESSÉGÉT, EZT CSAK AZ ÖN SAJÁT KOCKÁZATÁRA TEHETI. MINDENFÉLE TARTALOM RENDELKEZIK OLYAN RÉSZEKKEL ÉS UTALÁSOKKAL, AMELYEK NEM MINDIG PONTOSAK VAGY HITELESEK. AZ ELECTROLUX HATÁROZOTTAN VISSZAUTASÍT BÁRMIFÉLE RÉSZVÉTELT VAGY BÁRMILYEN GARANCIÁT, LEGYEN AZ KIHANGSÚLYOZOTT VAGY BURKOLT, AMI KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ KORLÁTLAN FELHATASZNÁLÁST TARTALMAZ VAGY NEM ALKALMAS ADOTT CÉLOK ELÉRÉSÉRE, VAGY AMELYEK JOGSÉRTŐEK, A HONLAP MŰKÖDTETÉSÉT AKADÁLYOZZÁK ÉS TARTALMÁT ZAVARJÁK. AZ ELECTROLUX NEM VÁLLAL GARANCIÁT ÉS FELELŐSSÉGET AZ INTERNETES HONLAP BIZTONSÁGÁT ILLENTŐEN SEM. ÖN ELFOGADJA, HOGY BÁRMILYEN ÖNNEK KÜLDÖTT INFORMÁCIÓT FELTARTÓZTATHATUNK. AZ ELECTROLUX NEM TUDJA GARANTÁLNI, HOGY AZ INTERNETES HONLAP VAGY A HONLAPOT BIZTOSÍTÓ SZERVEREK MINDIG ELÉRHETŐEK LEGYENEK VAGY AZT, HOGY AZ ELECTROLUX ÁLTAL KÜLDÖTT ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ (E-MAILEK) VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁROS ELEMEKTŐL MENTESEK. MINDEN ILYEN JELLEGŰ TEVÉKENYSÉG ÉS GARANCIA KIZÁRÓLAGOS, KIVÉVE HA TÖRVÉNY NEM SZABÁLYOZZA EZT MÁSKÉNT. 

A felelősség korlátozása 
AZ ELECTROLUX SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VÁLLALJA A FELELŐSSÉGET BÁRMILYEN KÖZVETETT, NEM KÖZVETETT, BÁRMILYEN OKBÓL KELETKEZŐ, BÜNTETŐJOGI, KÜLÖNLEGES VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁRESETÉRT (AMI MAGÁBA FOGLALJA, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, AZ ÜZLETI VESZTESÉGEKBŐL, SZERZŐDÉSEKBŐL, BEVÉTELEKBŐL, ADATOKBÓL, INFORMÁCIÓKBÓL VAGY AZ ÜZLET MEGHIÚSULÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKAT) MELYEK ABBÓL ADÓDHATNAK, VAGY KAPCSOLATBAN LEHETNEK AZ INTERNETES HONLAP HASZNÁLATÁVAL VAGY ÉPPEN A HONLAP HASZNÁLATÁNAK VAGY TARTALMÁNAK ELÉRHETŐSÉGÉNEK LEHETETLENSÉGÉVEL, VAGY ADÓDHATNAK ÉS KAPCSOLATBAN LEHETNEK MAGÁVAL A MEGÁLLAPODÁSSAL, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ELECTROLUX-OT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN JELLEGŰ LEHETSÉGES KÁROKRÓL. AZ ITT MEGFOGALMAZOTT KIKÖTÉSEKEN FELÜL, AZ ELECTROLUX SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET BÁRMILYEN HIBÁÉRT, PONTATLANSÁGÉRT, MULASZTÁSÉRT VAGY MÁS JELLEGŰ HIBÁKÉRT VAGY A HONLAPON TALÁLHATÓ BÁRMIFÉLE INFORMÁCIÓ IDŐSZERŰTLENSÉGÉRT VAGY VALÓDISÁGÁÉRT. 

Kötelezettségek a veszteségek csökkentésére. 
Az itt megállapított felelősség korlátozási kötelezettségben, fenntartások nélkül, Önnek mindenféle ésszerű lépést meg kell tennie, hogy lecsökkentse bármilyen követeléshez vagy tetthez kapcsolódó veszteséget (akár hanyagság, szerződésszegés vagy más eshetőség során), amelyet Ön az ELECTROLUX ellen felhozhat. 

Megjegyzések 
Minden "írásban", "megjegyzésben" vagy "bejelentésben" és minden hasoló jelentésű kifejezésben történő utalásokat, elektronikus kommunikáció felhasználásával kell lefolytatni ( például e-mailben), de ennek az a feltétele, hogy a kommunikációban résztvevő félnek képesnek kell lennie elfogadható bizonyítékot nyújtania arról, hogy a kommunikáció létrejött és a fél elküldte és megkapta a kommunikációs üzeneteket. 

Kizárólagos jogorvoslat 
Amennyiben az ELECTROLUX nem tesz eleget a fent említett Megállapodásban szereplő kötelezettségvállalásnak, abban az esetben a cégnek vagy ki kell javítania a nem teljesített dolgokat saját belátása szerint, vagy meg kell szüntetnie a Megállapodást egy Önnek szóló, az internetes honlapon megjelenő előzetes figyelmeztetéssel. A törvényben megengedett maximális keretek között, ez a paragrafus jelenti az Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslatát abban az esetben, ha az ELECTROLUX követ el valamilyen jellegű jogsértést azáltal, hogy nem teljesít valamit. 

Teljes egyetértés és elkülöníthetőség 
Az alábbi Megállapodás rögzíti az Ön és az ELECTROLUX közötti megegyezést, különös tekintettel az Ön honlap használatára vonatkozó jogára. Bármilyen kereseti igény, amelyet Önben a honlap használatára vonatkozólag felmerül, kötelező elkezdeni a kereseti igény vagy követelés felmerülését követő egy éven (1) belül. Ha bármilyen okból kifolyólag egy illetékes igazságszolgáltató bíróság bármiféle fenntartást talál a Megegyezésben vagy annak valamely részében, amely lehet, hogy végrehajthatatlan, annak a fenntartásnak teljes mértékben érvényt kell szerezni; amennyiben elfogadható annak összhangban kell, hogy legyen a Megállapodás szándékával, és ilyenkor a Megállapodás fennmaradó részét kell teljes érvényességében és hatályában, folytatólagosan figyelembe venni. 

Egy Harmadik Fél Jogai. 
Kivéve, ha másként nincs részletezve a Megállapodásban, egy olyan személy, aki nem részese ennek a Megállapodásnak nem érvényesítheti jogát ezen Megállapodás haszonélvezetére. 

Igazságszolgáltatási Nyilatkozat 
Ezt az internetes honlapot az ELECTROLUX cég központi irodáiból, Svédországból, ellenőrzi, működteti és adminisztrálja. Az ELECTROLUX nem állítja, hogy a honlapon szereplő anyagok használata megfelelő vagy elérhető Svédországon kívüli helyszíneken és szigorúan tilos a hozzáférés ezekhez az anyagokhoz olyan területekről, ahol az anyagok tartalma illegálisnak minősül. Amennyiben Ön, egy Svédországon kívüli helyszínről próbál hozzáférni ehhez a honlaphoz, Önnnek kell felelősséget vállalnia a helyi törvények betartásáért. A Svéd Királyság törvényei az irányadóak ebben a Megállapodásban, ezek be nem tartása büntetőjogi eljárást von maga után. A Stockholmi Kerületi Bíróságnak az egyedül illetékes szerv az ügy elbírálásában, amennyiben bírósági per bontakozik ki a iménti Megállapodással kapcsolatosan.